Informatie voor maatschappelijke organisaties

Op Beursvloer Kampen Tohopesate ontmoet u ondernemers uit Kampen die willen samenwerken met een maatschappelijke organisatie. Zaken waarbij deze ondernemers kunnen helpen zijn o.a. wet- en regelgeving, bestuurlijke ervaring, handige contacten, specialistische kennis zoals vormgeving en accountancy, 'handjes' om een grote klus uit te voeren of materialen en faciliteiten zoals bijvoorbeeld computers, opslagruimte en advertentieruimte.

Aanbod

Denk van tevoren goed na en bereid je voor zodat je een bedrijf goed kunt aangeven wie je bent, wat je doet, wat je vraagt, maar ook wat je biedt. Als maatschappelijke organisatie heb je vaak hele specifieke kennis, misschien wel een fantastische locatie (museum, historisch gebouw) of kun je een mooi optreden (orkest, koor, theatergroep), sportdag (sportverenigingen) of interessante workshop verzorgen (schilderen, zingen, acteren, omgaan met specifieke doelgroepen). Bovenal zijn bedrijven altijd op zoek naar nieuwe klanten en doelgroepen en die vertegenwoordig je als maatschappelijke organisatie. Als je een match maakt met een bedrijf en je vertelt daarover aan je netwerk (bijvoorbeeld ouders van kinderen basisschool) dan levert dat voor een bedrijf veel op, want mond tot mond reclame werkt nog steeds erg goed. Verder is het zo dat enkele van deze matches ook geplaatst worden in de krant, online en social media kanalen van onze mediapartner Brugmedia en dat is helemaal bijzonder waardevol. Zorg dat je dit aanbod verzamelt en helder onder woorden kunt brengen.

 

De ondernemers staan gegroepeerd in een aantal aanbodhoeken:

 

 • Vrijwilligers (ondernemers die met hun personeel een dag willen klussen)
 • Materialen & Faciliteiten (bouwmaterialen, vergaderruimte, computers)
 • Vormgeving & Publiciteit (website, folder, advertentieruimte)
 • Organisatie & Advies / Opleidingen & Trainingen (hulp bij beleid, visie, fusie, organisatieverandering / sociale hygiëne, BHV, ARBO)
 • Financiële & Juridische zaken (accountantsverklaring, statuten, verzekeringen, jaarrekening)
 • Overig (divers)

Wie begint?

Het initiatief tijdens de Beursvloer ligt bij de maatschappelijke organisaties. Zij benaderen de aanwezige ondernemers met concrete vragen en aanbod. Als een ondernemer met een maatschappelijke organisatie in zee gaat, dan is de match een feit en kan een en ander op het matchformulier worden genoteerd. Er zijn uiteraard meerdere matches per organisatie mogelijk.

 

Training

Ter voorbereiding op de Beursvloer organiseren we, een week voor de Beursvloer, een training ter voorbereiding. Elke keer blijkt dat de organisaties die deelnemen aan de training betere matches realiseren. Tijdens de training is er ook de mogelijkheid om met een ervaren Beursvloer ondernemer te sparren en te oefenen in het formuleren van een inspirerend verhaal.

 

Superaanbieding

Bij de inschrijving voor de Beursvloer kun je je aanmelden voor 1 Superaanbieding. Elke Superaanbieder selecteert vervolgens 5 organisaties die op de Beursvloer een 10-minuten gesprek krijgen. Elke Superaanbieder kiest uiteindelijk tijdens de Beursvloer 1 organisatie die de Superaanbieding wint. De Superaanbieders worden in november 2017 gepresenteerd in de middenkatern van De Brug.

 

Klik hier voor een overzicht van de Superaanbieders van de komende Beursvloer. De Superaanbieders zijn Van Dijk Sport & Fitness CentrumMa GreetMacHelp en KampenOnline


Tohopesate, hoe gaat dat in zijn werk?

 Voorwaarden aanmelding

 • Beursvloer Kampen is voor Kamper maatschappelijke organisaties, zoals verenigingen en stichtingen, maar ook scholen, welzijn en zorginstellingen;
 • De maatschappelijk organisatie moet in Kampen zijn gevestigd of haar activiteiten in Kampen ontplooien;
 • De maatschappelijke organisatie moet als dusdanig ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel;
 • Er kan maximaal 1x per maatschappelijke organisatie worden aangemeld. Voorbeeld: Voor organisaties als IJsselheem en de Philadelphia is er bijvoorbeeld maar 1 aanmelding mogelijk;
 • Aanmelden kan van 15 november 2017 tot 23 maart 2018;
 • Er kan ingeschreven worden voor maximaal 1 Superaanbieding;
 • Er mag voor aanvang van Beursvloer Kampen geen contact worden gezocht met aanbieders;
 • Aanmelden kan uitsluitend middels het digitale aanmeldingsformulier op deze site;
 • Als er een wachtlijst van kracht is, is de volgorde van aanmelding bepalend voor de toelating;
 • Een week voor de Beursvloer is er een training voor maatschappelijke organisaties, uitnodiging volgt.
 • Maatschappelijke organisaties mogen op de beursvloer maximaal TWEE matches sluiten (exclusief de superaanbieding).

 

Tips & Tools

 • Bereid je voor, kom naar de Beursvloer training;
 • Zorg dat je kort en helder kunt aangeven wie je bent, wat je doet, wat je vraagt en wat je biedt;
 • Onderscheid je van de rest, wees origineel. Draag bijvoorbeeld het tenue of kostuum van je vereniging of stichting;
 • Enthousiasme is aanstekelijk. Niet iedereen heeft van nature een enthousiaste uitstraling of kan gepassioneerd vertellen. Zorg er voor dat je iemand naar de Beursvloer stuurt die dat wel is en kan;
 • Concentreer je op kwalitatief goede matches. Alle matches leveren werk op, dus schat dit van tevoren in;
 • Beschrijf de matches die je maakt zo concreet mogelijk op het matchformulier zodat je ook een paar maanden na de Beursvloer nog steeds begrijpt wat er precies is afgesproken.